Print

Société des Missions Africaines –Province de Hollande

ZUIDWIJK Louis né le 3 mars 1906 à Den Haag
dans le diocèse de Haarlem, Hollande
membre de la SMA le 30 juillet 1931
prêtre le 21 décembre 1935
décédé le 27 octobre 1988

1937-1946 Bemelen, administration
puis proviseur
1950-1952 Oosterbeek, vicaire à la paroisse St Bernulphe
1952-1968 Eibergen, aumônier, vicaire
1968-1979 Buurse, curé
1979-1988 Cadier en Keer, retiré

décédé à Cadier en Keer, Hollande, le 27 octobre 1988,
à l'âge de 82 ans


Pater Louis ZUIJDWIJK (1906 - 1988)

Afkomst.

Ludovicus Arnoldus Theodorus Zuijdwijk, zoon van Laurentius Zuijdwijk en Carolina van Herik, werd geboren in Den Haag op 3 maart 1906 en daags erna gedoopt in de parochiekerk van het H. Hart. Louis, zoals hij werd genoemd, had, bij mijn weten, een paar broers, waarvan er één is ingetreden bij de paters van de H.H. Harten.

Opleiding.

Na de lagere school ging Louis, in 1919, naar Leiden om opge¬leid te worden tot drukker. In 1921 ging hij naar het college van de Kruisheren te Uden en doorliep daar het kleinseminarie. In 1927 keerde hij terug naar zijn ouders in Den Haag, volgde een onderwijzersopleiding en was van 1928 tot 1929 onderwijzer aan de H. Hart school te Scheveningen.

In 1929 besloot hij toch zijn studies voor het priester¬schap voort te zetten en werd aangenomen door de paters van de Afri¬kaanse Missiën te Cadier en Keer. Hij begon, in september van dat jaar, zijn philosophie te Chanly in België en legde daar op 30 juli 1931 de eed af als lid van de S.M.A.
Voor zijn studie van de theologie ging hij naar Hastings, doch wegens ziekte moest hij die in 1932 onderbreken, zodat hij een jaar achterop raakte. Op 21 december 1935 werd hij door Mgr. P. Amigo in de kapel van het seminarie 'Ore Place' te Hastings priester gewijd.

Missionaris.

Vanwege zijn zwakke gezondheid kwam er geen benoeming voor de missie. De eerste jaren van zijn priesterleven heeft hij diverse functies verricht in de huizen van de Sociëteit. Hij begon te Bemelen, in die jaren het provincialaat en de centra¬le administratie van de fondswerving. Ook de drukkerij was daar gevestigd. In september 1938 ging hij naar Cadier en Keer, doch reeds onder de kerstvakantie bij zijn familie in Den Haag, moest hij daar opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar constateerden de doktoren een chronische gastritis-ont¬steking van het maagslijmvlies. Dit werd een langdurige ge¬schiedenis van veel rust, medicijnen en medische controle.
In september 1939 ging Louis terug naar Bemelen, waar hij mee¬hielp in de administratie, en sinds september 1946, was hij daar de huise¬conoom. Tevens assisteerde hij in de parochie Bemelen. Dit betekende niet alleen mislezen, maar ook cate¬chismuslesgeven, biechthoren, jeugdwerk etc.

In mei 1949 werd hij opnieuw grondig onderzocht en door inter¬nist en chirurg geadviseerd zich te laten opereren. Louis schreef naar de provinciaal:
"Ik zie daar wel een beetje tegen op - het zal voor de derde keer zijn -. maar als dat een kans is om weer op te knappen, zal ik die kans maar waarnemen".
Hij was toen reeds benoemd voor het recent aangekocht huis 'De Tafelberg' te Oosterbeek. Na herstel van zijn operatie ging Louis eerst terug naar Bemelen. Het bestuur had ook gemerkt, dat hij liever pastoraal werk wilde doen. Het viel in die jaren niet mee hiervoor een geschikte plaats te vinden. Een mogelijkheid bij de bouwpastoor van Heilust, Spekholzer¬heide, ging na een lange tijd van wachten en onze¬kerheid, tenslotte niet door. Begin 1950 verhuisde Louis van Bemelen naar Ooster¬beek, waar hij assistent werd in de parochie, hoewel hij liever in Limburg gebleven was.

In 1952 werd pater Zuijdwijk officieel benoemd tot kapelaan te Eibergen. In 1958 heeft hij nog geprobeerd een plaatsje te krijgen in het bisdom Luik, want hij wilde graag wel eens zelfstandig als pastoor werkzaam zijn en zag daarvoor in het Utrechtse niet veel mogelijkheden. Om een of andere reden is de overgang naar Luik niet doorgegaan. Nog tien jaar lang is hij te Eibergen gebleven als kapelaan. Eindelijk werd Louis, met ingang van 1 september 1968, benoemd tot pastoor van de parochie van Maria Presentatie te Buurse. Het was een kleine parochie in een agrarisch gebied in Twente. Een zus van broe-der Jan Bovenmars, die reeds op de pastorie in Eibergen werk¬te, ging met hem mee voor de huishouding. Het was er niet druk en daarom kon hij dat met zijn zwakke gezondheid juist aan. Hij heeft daar met plezier gewerkt en ook de mensen mochten hem. We lezen op het gedachtenisprentje ter herinnering:
"Een stille, teruggetrokken man, tevreden in en met alles, en uitermate goed voor iedereen. Nooit is zijn gezondheid goed geweest, en toch wist hij zich verdien¬stelijk te maken voor velen, getuige de woorden van de Aartsbisschop van Utrecht:
"Met veel goedheid, hartelijkheid en trouw, heeft hij gewerkt in Buurse. Hij was zeer gezien. Hij had het ware hart van een zielzorger, en kon, niettegen-staande het ouder worden, en het somtijds ziek zijn, geen afscheid nemen van zijn werk en zijn mensen".

Zijn gezondheid werd steeds problematischer. Vanuit Oosterbeek ging Henk Soutberg regelmatig bij hem assisteren. In mei 1979 nam hij afscheid van de parochie te Buurse en vestigde zich in het missiehuis te Cadier en Keer. Hier moest hij even wennen 'aan het niets doen', zoals hij het zelf uitdrukte in zijn rake en nuchtere bemerking:
"In Buurse deed ik de laatste tijd ook praktisch niets meer, doch je stond 's morgens wel op met de verantwoor¬delijkheid voor de parochie. Die ben ik nu ook kwijt."

Gestorven.

In januari 1988 werd bij Louis longkanker geconstateerd. Uiterlijk leek er weinig te veranderen. Hij bleef rustig, onverstoor¬baar, scherp van geest en raak in zijn bemerkingen. Hij heeft een lang ziekbed gehad en is meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen, doch uiteindelijk in het missiehuis te Cadier en Keer gestorven. Zijn toen nog enigst levende broer Arnold van de paters van de H.H. Harten te St. Oedenrode heeft de laatste paar weken in Cadier en Keer aan het sterfbed van zijn broer doorgebracht. In de nacht van 27 oktober 1988 om 2.15 uur is Louis gestorven, 82 jaar oud.
Op 1 november vond in de kapel van het missiehuis de plechtige uitvaartdienst plaats, waarin overste Jaap Bakker voorging met assistentie van broer Arnold, klasgenoot Stoffels en een em. pastoor van Buurse. Deze parochie was goed bij de uitvaart¬dienst vertegenwoordigd. Na de absoute is pater Louis Zuijd¬wijk begraven bij zijn overleden confraters.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- J. Bakker s.m.a. in 'Onze Krant' nr. 78 van Sept. 1988.