Print

Société des Missions Africaines– Province de Hollande

 

    

né le 15 novembre1903 à Broekland
dans le diocèse d’Utrecht, Hollande
membre de la SMA le 28 juillet 1929
prêtre le 17 décembre 1932
décédé le 2 janvier 1942

 

 

1932-1941 missionnaire au Ghana
Berekum, Konongo

décédé à Kumasi, Ghana, le 2 janvier 1942,
à l’âge de 38 ans

 

 

  
 


(biographie en hollandais à la suite)
Le père Gerard REIMERT (1903 - 1942)

Le 2 janvier 1942, à Kumasi (Ghana) retour à Dieu du père Gerard Reimert à l'âge de 38 ans.

Gerard Reimert naquit à Raalte, dans le diocèse d'Utrecht, le 15 novembre 1903. Au cours de ses études à Keer, il se révéla un jeune homme pieux à la conduite irréprochable. Moyennement doué, il réussissait grâce à une application soutenue.

Après son noviciat à Chanly, et son serment en 1929, il entra en théologie à Hastings, où il fut ordonné prêtre le 17 décembre 1932. En septembre 1938, le père Reimert prenait le chemin de Kumasi, où il était mis à la disposition de Mgr Paulissen. Il y fut un "excellent" missionnaire.

Rentré en congé, il rejoignait sa mission à la veille de l'invasion allemande de mai 1940. Le père Reimert fut nommé à Konongo où il avait déjà travaillé à son premier séjour. Il y fut chargé des stations secondaires et s'y dévoua sans compter. Fatigué par un long séjour dû à la guerre, et quoiqu'il ne se sentît pas très bien, il continua à visiter régulièrement ses stations. Le 28 décembre, il s'évanouit au cours de la messe et fut transporté à Kumasi. Admis à l'hôpital, il y mourut d'une bilieuse hématurique. Ayant les mêmes symptômes que le père Cup, mort 18 mois avant lui, il se savait condamné et se prépara à la mort dans la plus parfaite résignation, offrant à Dieu sa vie pour les âmes. Il s'en alla calme et doucement, comme il avait vécu.

Le père Reimert fut doux et bon pour tous et plein d'amour envers ses confrères.


Pater Gerard REIMERT (1903 - 1942)

Afkomst.

Gerardus Hermanus Reimert, zoon van Joannes Reimert en Wilhel¬mina de Ruijter, werd geboren op 15 november 1903 in de buurt¬schap Pleeg¬ste te Broekland in de gemeente Raalte, waar zijn ouders een klein boerderijtje hadden. Zijn jongere broer Anton is enkele jaren geleden ongehuwd gestorven en liet een legaat van een aanzienlijk bedrag na aan de S.M.A. Zijn zus Grada, gehuwd te Raalte met Hein Albers, stierf in 1990 op 79 jarige leeftijd. Deze fami¬lie was jarenlang een vast logeeradres voor onze propa¬gandist pater Hein Verspeek.

Opleiding.

Gerard ging op bijna 16-jarige leeftijd op studie bij de paters van de H.H. Harten (sscc) in het missiehuis "Damiaan" te Grave, waar hij verbleef van 1919 tot 1921.

Wegens studieproblemen moest hij in 1921 Grave verlaten en kwam toen naar Cadier en Keer, waar hij studeerde van 1921 tot 1927. Daarna deed hij zijn philosophie in Chanly, Belgie, waar hij op 28.07¬.1929 lid werd van de Sociëteit.

In zijn 'Litterae Testimoniales pro Aspirantibus in Religio¬nem' schreef Mgr. Arnoldus Diepen, bisschop van 's Herto¬gen¬bosch, waarin Gerard meer dan een jaar verbleef na zijn 14de jaar, in juli 1929 volgens de normen van canon 544 en 545 van het toenmalig Kerkelijk Wetboek:
"Testamur, illum ex Instituto 'Damiani' Rhodae Stae Odae (olim in Grave) dimissum esse ob defectum scientiae".

Gerard hoorde bij de eerste groep die de studie van de theolo¬gie in Hastings, Engeland, begon en daar ook voltooide van 1929 tot 1933. Op 17 december 1932, in het 4de jaar van zijn studie, werd hij daar met zijn 9 andere Nederlandse klasge¬noten door Mgr. Amigo priester gewijd.

Missionaris.

Op 29 september 1933 vertrok hij met de boot naar de Goudkust (Ghana). Na aankomst ging hij naar Berekum in het bisdom Kumasi voor zijn taalstudie bij pastoor George Fischer.
In april 1934 volgde zijn eerste benoeming voor de parochie Konongo, waar hij heeft gewerkt onder de pastoors Jan van den Hout (tot april 1935) en daarna onder Louis Moonen (tot zijn vertrek naar Amisano in april 1938). Pater Reimert was vooral verantwoor¬delijk voor de buitenstaties in het uitgebreide district, wat nu is opgesplitst in verschillende parochies. Na vertrek van Louis Moonen werd hij zelf waarnemend pastoor tot de komst van Gerrit van der Leeuw eind november 1938. Na nog¬maals alle buitenstaties bezocht te hebben om de mensen gele¬genheid te geven hun paasplichten te vervul¬len, ging hij eind juni 1939 op vakantie naar Neder¬land.

Na bijna zes jaar kwam hij weer in Nederland terug voor een welverdiende vakantie. Tijdens deze vakantie brak de wereld¬oor¬log uit en, hoewel Nederland daar (nog) buiten bleef, werd het toch moeilijk om terug te keren naar Afrika. Op 17 april 1940 vertrok pater Gerard Reimert per trein naar Lissabon in Portugal en vandaar verder met de s.s. 'Amstelkerk' naar Afri¬ka. Hij was een van de laatstbinnenkomende missionarissen vóór de oorlog. Bijna zes jaar zouden er geen nieuwe krachten bijkomen, doch de missie zou wel lang goede krachten verlie¬zen.

Bij aankomst in Kumasi, in mei 1940, werd pater Reimert op¬nieuw benoemd voor Konongo bij overste Gerrit van de Leeuw, die echter zelf ook veel op trek was in de buitenstaties.
Twee maanden na aankomst was hij opnieuw in Kumasi bij de begrafenis van pater Theo Cup, niet vermoedend dat hij naast deze begraven zou worden.

Gestorven.

Daags na Kerstmis 1941 voelde hij zich niet lekker. Maar hij had de mensen in een buitenstatie beloofd op bezoek te komen en deze plich¬tsgetrouwe missionaris ging. Op 28 december moest hij, in haast, naar het ziekenhuis in Kumasi gebracht worden: de gevreesde zwartwaterkoorts! In tegenstelling tot pater Cup heeft bij hem de strijd slechts een paar dagen geduurd. Hij ontving de ziekenzalving bij volle kennis en stierf op 2 januari 1942, om drie uur in de nacht. Hij werd 38 jaar oud. Nog diezelfde dag, in de namiddag, werd hij te Kumasi naast pater Cup begraven. Een half jaar later zou pater Vogel, de pastoor van Kumasi, naast hen begraven worden.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 2.01.1942.
- Tijdschrift Afrikaanse Missiën juli 1946.