Imprimer

Société des Missions Africaines

FABRIE Kees né le 16 octobre 1907 à Woensel
dans le diocèse de 's-Hertogenbosch, Hollande
membre de la SMA le 29 juillet 1928
prêtre le 19 décembre 1931
décédé le 7 juillet 1936

1932-1936 Saltpond, Ghana

décédé à Saltpond, Ghana, le 7 juillet 1936
à l’âge de 29 ans


Le père Kees FABRIE (1907 - 1936)

A Saltpond (Ghana), le 7 juillet 1936, retour à Dieu du père Kees Fabrie, à l'âge de 29 ans.

Kees Fabrie naquit à Woensel, dans le diocèse de Bois-le-Duc, en 1907. Il fit ses études dans les maisons de la Société où il se fit remarquer par son bon esprit, son bon caractère et son dévouement.

Il fit le serment à Chanly en 1928 et fut ordonné prêtre à Hastings en 1931. Le père Fabrie fut désigné pour le vicariat de la Côte-de-l'Or et rattaché à la mission de Saltpond et de Winneba. Il s'y montra ardent et zélé, se fit très vite aimer et estimer de tous. Il eut très vite la réputation d'accueillir tout et chacun, sans tenir compte de la race, de la croyance ou de la couleur. Sa bonne humeur, ses manières aimables et complaisantes, ses sages conseils furent la raison de son succès et de sa popularité, popularité qu'il ne rechercha jamais, mais qu'il acquit par son don de faire naître l'amitié.

Le 4 juillet, le père Fabrie était parti pour la station secondaire de Kokosu afin de célébrer la fête patronale. Il fut pris par la fièvre. Ramené à Saltpond, il mourut d'une bilieuse. Il avait 29 ans.


Pater Cornelius FABRIE (1907 - 1936)

Afkomst.

Cornelius Odulphus Fabrie (in extract doopregister geschreven als Fabri), zoon van Joannes Martinus Fabrie en Henrica de Wit, werd geboren te Woensel op 16 oktober 1907. Later vestig¬de het gezin zich in de Stationsstraat C 250 te Best waar Knelis (zijn roepnaam) nog een gedeelte van de lagere school door¬liep. Verdere familiegegevens zijn hier niet be¬kend. Bij de begrafenis van zijn broer Bernard (69 jaar) te Best in 1984 leefde alleen nog zijn zus Annie.

Opleiding.

In 1920 ging Knelis als bijna 13-jarig jongetje naar Cadier en Keer en in 1926 naar Chanly voor de philos¬ophie. Hij begon in 1928 zijn theologie in Bemelen, doch vertrok in 1929 naar het daar gekochte seminarie 'Ore Place' te Has¬tings in Engeland. Aan het eind van het eerste trimes¬ter in het vierde jaar theologie werd hij op 19 decem¬ber 1931 door de plaatse-lijke bisschop Mgr. Peter Amigo tot priester gewijd.

Missionaris.

Na beëindiging van zijn studies in juli 1932, ontving hij zijn benoeming voor de missie van de Goudkust (Ghana) en vertrok met de s.s. 'Amstelkerk' op 29 september 1932 uit Amsterdam.
Na aankomst werd hij benoemd voor de missiestatie te Saltpond met de Elzasser pastoor Antoine Acker en de Belgische pater Huub Lehaen. Met hem zou hij belast worden met het zeer uitge¬strekte district met tientallen buitenstaties en schooltjes.

Op 4 mei 1936 schreef Knelis nog een enthousiaste brief naar zijn plaatsgenoot Jan van Heeseweijk, die op vakantie was in Best:
"...Ik hoor dat je de 29ste juni terug komt van vakantie. Als de bisschop het toestaat kom ik je met pater Bodewes van de boot afhalen in Takoradi".
Hij verhaalt verder dat er plannen zijn het district van Saltpond in de nabije toekomst te splitsen in drieën: Winneba en Esikuma zullen dan geopend worden als hoofdstaties. Hij vraagt pater van Heesewijk een beeld van St. Lucas, de pa¬troonheilige van Winneba, mee te brengen:
"De bisschop noemt me soms 'de bisschop van Winneba' en daarom zal ik ook proberen voor 'mijn kathedraal' een beeld te krijgen".
Hij vermeldde ook nog dat hij het goed maakte: 'in goede ge¬zondheid, en veel werk!'

Op zaterdag 4 juli 1936 ging pater Fabrie naar de buitenstatie Kokosu om daar het patroonsfeest van de kerk te vieren. Onder¬weg bracht hij nog een kort bezoek aan pater Pot in Akim Swedru. Bij aankomst in Kokosu ging hij onmiddellijk aan het werk: biechthoren. En na het avondeten weer biechthoren tot vrij laat in de avond. Na de H. Mis op zondagmorgen onderhield hij zich vrolijk en opgewekt met zijn mensen zoals altijd. Maar na het middagmaal voelde hij zich niet goed. Een klei¬nig¬heidje, dacht hij. Met een middagdutje zou het wel weer over zijn. Om 3.00 uur zou er Lof zijn, maar al voor het zo laat was, werd de onderwijzer/cate¬chist gewaarschuwd dat de pater lag te rillen van de koorts.

Onmiddellijk werd een chauffeur gezocht om de zieke terug te brengen naar de hoofdstatie Salt¬pond. Pater Fabrie had nog de tegenwoordigheid van geest om de ciborie uit het tabernakel te halen en Ons Heer niet onbeheerd in het open kerkje achter te laten.

Gestorven.

In Saltpond constateerde de dokter zwartwaterkoorts. Dinsdag diende de overste pater Acker hem het sacrament der zieken toe. De bisschop werd gewaarschuwd en kwam van Cape Coast evenals de waarnemend visitator Jan Rothoff. Kort na één uur 's nachts op woensdag 8 juli 1936 is pater Cornelius Fabrie overleden, 29 jaar oud.

Hij werd diezelfde dag in de namiddag onder enorme belang¬stel¬ling in Saltpond begraven. In de kerk zongen een twintigtal priesters met een twaalftal seminaristen een gedeelte van het liturgisch officie voor de doden. Mgr. Porter gaf de eerste absoute en daarna ging de stoet naar het kerkhof.
De volgende morgen droeg Mgr. Porter de plechtige uit¬vaartmis op voor pater Fabrie, bijgestaan door de paters Acker, als presbyter assis¬tent, ter Linden en Been¬ker als diakens, Bode¬wes en Setz als subdiakens en J. van de Kooij als ceremonie¬meester. Na het evangelie herdacht pater Jan Rothoff de over¬ledene in zijn homi¬lie.

In memoriam.

Na zijn dood schreef zijn engelse bisschop Mgr. W.Th. Porter op 9 juli 1936 naar provinciaal J. Mouren in Nederland:
"We cannot but mourn the loss of such a zealous, unsel¬fish, devoted, good priest and sincere confrere. I have had the happiness of travelling with him several times on his long tours of his stations and his patient, quiet, unassuming zeal has always been a cause of great edifica¬tion to me. He loved his people and was truly devoted to them, and they in return honoured, loved and respected him".

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 07.07.1936.
- Catholic Voice 1936, pg. 201-205.
- H. Rothoff in Afrikaansch Missieklokje 1936, pg. 188 en pg. 203 - 210.
- Th. Blom in 'Onze Krant' nr. 39, maart 1979.