Imprimer

Société des Missions Africaines – Province de Hollande

GOETHEM Rene né le 6 septembre 1908 à Roosendaal
dans le diocèse de Breda, Hollande
membre de la SMA le 30 juillet 1931
prêtre le 22 décembre 1934
décédé le 4 septembre 1939

1935-1939 missionnaire en Basse-Volta
Dzelukope, Keta, Likpe
Ho, Denu

décédé à Keta, Ghana, le 4 septembre 1939
à l’âge de 31 ans


Le père René van GOETHEM (1908 - 1939)

A Keta (Ghana), le 4 septembre 1939, retour à Dieu du père René van Goethem, à l'âge de 31 ans.

René van Goethem naquit à Rosendaal, dans le diocèse de Bréda en Hollande, en 1908. Il commença ses études à Uden, chez les pères Croisiers, et les continua à Keer, Chanly et Hastings. Il fit le serment en 1931 et fut ordonné prêtre en décembre 1934.

En 1935, le père van Goethem partait pour le vicariat de la Basse Volta. Il travailla à Ho. C'était un homme d'un bon caractère et un missionnaire très dévoué.


Pater René van GOETHEM (1908 - 1939)

Afkomst.

René Marie Valentin August van Goethem, zoon van Joseph van Goethem en Leontina van Acker werd op 6 septem¬ber 1908 te 's Hertogenbosch geboren: het derde kind in dit gezin. Al spoedig verhuisde het gezin naar Roosendaal, waar vader werkzaam was bij de douane ('verifica¬teur der invoerrechten en accijnzen'). In 1920 verloor René zijn moeder die op 44 jarige leeftijd stierf met achterlating van acht kinderen: vijf jongens en drie meisjes.

Opleiding.

In september 1921 begon René zijn opleiding aan het college van de paters Kruisheren te Uden. Hij had daar moeite met het volgen van de studie. In 1925 kreeg hij het advies op zoek te gaan naar een oplei¬ding met minder hoge eisen. Zijn vader schreef op 12 september 1925 naar Cadier en Keer:
"Het eenige wat René mist is wat meer durf en zelfver¬trouwen. Moge het u gelukken hem dit bij te brengen".
René werd in Cadier en Keer aangenomen, waar hij in 1929 zijn humaniora afsloot. Na 2 jaar philosophie te Chanly (B.), werd hij op 30 juli 1931 lid van de S.M.A. De overste van Chanly, père A. Bonnet, nam de eed af. René ging na de vakantie naar Has¬tings in Engeland voor zijn studie van de theo¬logie. Tij¬dens het 4de jaar werd hij op 23 december 1934 door Mgr. Amigo priester gewijd.

Missionaris.

Na het einde van zijn studies vertrok pater van Goethem reeds op 30 oktober 1935 naar de missie van de Beneden Volta in de Goudkust. Hij kwam eind november 1935 aan in het vicariaat en werd te Dzelukope door pater Sloots ingewerkt. Van daaruit ging hij in juli 1936 voor een half jaar, als waarnemend pas¬toor, naar Keta.
In januari 1937 volgde zijn benoeming als pastoor van Likpe Mate en in maart 1938 moest hij, wegens vakantie van de pas¬toor, de parochie Ho overnemen. Na de retraite van 1939 volgde zijn benoeming tot pastoor van Denu met ingang van 1 augustus 1939. Klasgenoot Huub van Gastel schreef:
"Hij was een hardwerkend missionaris en misschien een beetje te onderworpen aan zijn bisschop: hij durfde zijn eigen inzichten niet naar voren te brengen".

Gestorven.

Na de onverwachte dood en de begrafenis in Keta van zijn klasgenoot Leendert de Kok tijdens pater van Goethem's eerste maand in Denu ging hij na een week, op 27 augus¬tus, opnieuw van Denu naar Keta voor de sala¬rissen van zijn onderwijzers en nog enige andere schoolzaken. Hij zei zich niet lekker te voelen en pater Sloots dwong hem enkele dagen rust te nemen. Doch de koorts nam toe en de dokter werd ontboden. Zijn toe¬stand werd echter steeds erger, ook na een tweede kinine-inspuiting. Colle¬ga's in de buurt werden gewaarschuwd. Op zondag 3 septem¬ber achtte men het raadzaam hem de laatste H. Sacramenten toe te dienen. Ondertussen waren de bisschop, Mgr. Herman, de paters Couen¬berg en Hendrix en de zusters van Keta gearri¬veerd. Om beurten waakten ze bij de zieke. Om 2 uur in de nacht werden de ande¬ren ook geroepen: zijn doodsstrijd was begonnen en duurde tot ongeveer half vier. Toen is hij, op maandag 4 sep¬tember 1939, temidden van zijn biddende colle¬ga's, rustig ingeslapen.

De grote klok van de kathedraal van Keta kondigde opnieuw het sterven aan van een tropenoffer. Om 9.00 uur celebreerden de paters Bernts, Couenberg en Hendrix, in tegenwoordigheid van Mgr. Herman, een plechtige Requiemmis. In de loop van de dag kwamen veel mensen, ook uit Ho, Dzodze, Denu en andere nabij¬gelegen plaatsen, een laatste groet brengen. Zelfs Mgr. Ces¬sou, bisschop in het nabuurland Togo, kwam van Lomé naar Keta. Om vier uur in de namiddag begon de begrafenisplechtigheid, geleid door Mgr. Herman. René van Goethem werd begraven naast zijn klasgenoot Leendert de Kok. Op twee dagen na was hij 31 jaar.

Bronnen.

- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 4.09.1939.
- Th. Sloots in Afrikaansch Missieklokje 1939, pg. 162
- Th. Blom in 'Onze Krant' nr. 42, dec. 1979.