Imprimer

Société des Missions Africaines - Province de Hollande

LIESHOUT Mathieu né le 10 mars 1903 à Helmond
dans le diocèse de 's-Hertogenbosch, Hollande
membre de la SMA le 23 décembre 1923
serment perpétuel le 23 décembre 1929
décédé le 7 octobre 1967

chevalier de l’Ordre de l’Étoile noire de la République française

1924-1926 Lyon, France, maison mère
1926-1937 vicariat du Togo
1937-1939 Hollande, propagandiste
1939-1956 archidiocèse de Lomé, Togo
1957-1967 Hollande, propagandiste

décédé à Helmond, Hollande, le 7 octobre 1967
à l’âge de 64 ans


Broder Mathieu (Benedictus) LIESHOUT (1903 - 1967)

Afkomst.

Matthias Petrus Josephus van Lieshout, zoon van Christianus Martinus van Lieshout (+ 15.07.1947) en Antonia Wilhelmina de With (+ 10.10.1912), werd geboren te Helmond op 10.03.1903. Mathieu had een oudere broer en twee zussen, waarvan mevr. Barten, getrouwd te Maastricht en later wonend te Sittard, het vakantieadres werd van Mathieu.

Opleiding.

Na de lagere school volgde hij, in 1916, zijn oudere broer Wim naar het seminarie te Cadier en Keer, doch in 1921 stopte hij met zijn studies en ging in september naar Blitterswijck voor opleiding tot broeder. In december werd hij toegelaten tot het noviciaat en op 23 december 1923 werd hij, als broeder Bene¬dic¬tus, door provinciaal Paulissen aangenomen als lid van de Sociëteit voor twee jaar.

Missionaris.

In augustus 1924 vertrok hij naar Lyon om het drukkersvak beter onder de knie te krijgen. Daar ook hernieuwde hij zijn eed voor 4 jaar ten overstaan van père Mathivet. Na twee jaar volgde zijn benoeming voor de missie. Op 30 december 1926 vertrok frère Benoît, zoals hij nu door zijn franse collega's genoemd werd, naar de missiedrukkerij te Lomé in Togo.
Bijna 30 jaar lang heeft hij in Togo gewerkt tot 1956.

In 1931 kwam hij voor de eerste keer naar Nederland en opnieuw in 1937. Toen werd hij, na zijn vakantie, ingezet voor de propaganda te Bemelen. Op herhaald eigen verzoek vertrok hij weer naar Togo in 1939. Aan de catechistenschool te Togoville werd hij leraar liturgie, heilige schrift en muziek. Tevens was hij daar de ziekenverpleger. In 1944 werd hij overge¬plaatst naar Atakpamé, waar hij de tuin verzorgde en verant¬woordelijk was voor de muziek. In 1945 ging hij terug naar de drukkerij van de 'Ecole professionelle' van Lomé. Na de hele oorlog in Togo geweest te zijn ging hij in juli 1947 weer op vakantie naar Neder-land.

Begin 1948 was hij terug op de am¬bachtsschool te Lomé. Frère Benoît ging opnieuw op vakantie in 1952 en 1956. Op 2 oktober 1954 werd hij door de franse regering onderscheiden:
"Chevalier de l'Ordre de l'Etoile de la République fran¬çaise".
In Lomé zijn hem daarna de bijbehorende versierselen officieel opgespeld.

De tijden waren snel aan het veranderen, vooral in Afrika. De roep om africanisering en zelfstandigheid werd steeds gro¬ter. Ook broeder Benoît ontkwam niet aan de gevolgen hiervan. Jaren¬lang van zelfstandig aan het hoofd gestaan te hebben van de drukkerij, met nauwelijks enige controle of inspraak, maakte de samenwerking steeds moeilijker. Na overleg met de provinciaal kreeg broeder van Lieshout na zijn vakantie een nieuwe op-dracht.

Broeder van Lieshout werd benoemd tot propa¬gandist in Brabant. Tien jaar lang heeft hij zich ingezet voor propaganda en fondswer¬ving in het gewest van zijn geboorte. Hoewel hij officieel behoorde tot het Sociëteitshuis 'de Tafelberg' te Oosterbeek, vertoefde hij daar niet meer dan strikt noodzake¬lijk. Hij verbleef doorgaans bij de Fam. Vorstermans te Hel-mond, van waaruit hij de provincie op zijn bromfiets door¬kruiste. Ze kenden hem: "die broeder met zijn schone baard", die goede broeder, die graag mensen wilde helpen en tevreden stellen, die geluk en liefde wilde uitstralen.
Zijn 40-jarig jubileum als lid van de Sociëteit vierde hij in de kerstweek van 1963 ook te Helmond, waar zijn broer Wim voor¬ging in de Eucharistieviering.

Gestorven.

Doch geleidelijk aan begon een kwaadaardige ziekte zijn li¬chaam te ondermijnen. Hij moest tenslotte opgenomen worden in het St. Lambertus-ziekenhuis te Helmond. Daar is hij, na een smartelijk lijden, op 7 oktober 1967 overleden, 64 jaar oud.
De plechtige uitvaartdienst vond plaats in het missiehuis te Cadier en Keer op 11 oktober 1967, waarna begrafenis op het kerkhof daar.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- J. ter Linden in 'Onze Krant', dec. 1967.
- Helmondse courant 11 dec. en 27 dec. 1963.