Imprimer

Société des Missions Africaines – Province de Hollande

hakens alphons né le 23 décembre 1915 à Vaals
dans le diocèse de Roermond, Hollande
membre de la SMA le 28 juin 1937
séminariste minoré 
décédé le 24 janvier 1940
décédé à Heerlen, Hollande, le 24 janvier 1940
à l’âge de 24 ans

(biographie en hollandais à la suite)

Monsieur l'abbé Alfons HAKENS (1915 - 1940)

A l'hôpital Saint-Joseph d'Heerlen, le 24 janvier 1940, retour à Dieu de l'abbé Alfons Hakens, à l'âge de 24 ans.

Alfons Hakens naquit le 23 décembre 1915 dans le diocèse de Roermond. Il fit le serment en 1937 et fut minoré en 1938 et 1939. Etudiant sérieux, simple et enjoué, il était à quelques mois du sacerdoce. Il mourut après deux mois de maladie, offrant sa vie en reconnaissance pour ce que Dieu avait fait pour lui par les mains de Marie, dont il se disait l'esclave. Il avait déjà offert sa maladie pour l'avenir de la Société et des âmes.


Fons HAKENS (1915 - 1940)

Afkomst.

Alphonsus Hakens, zoon van Antonius Hakens en Catharina Huber¬tina Schmitz, werd geboren te Vaals op 23 december 1915. Op Kerstdag werd hij in de St. Pauluskerk aldaar gedoopt. Al spoedig verhuis¬de het gezin Hakens naar Spekhol¬zerheide, waar Alphons de lagere school volgde.

Opleiding.

In september 1929 ging hij naar het klein seminarie Nieuw Herlaer te St. Michielsgestel, waar in die jaren de studenten de eerste twee klassen volgden. In september 1931 kwam hij naar Cadier en Keer voor de verdere vier jaar van de humanio¬ra.

In september 1935 ging Fons, zoals hij door zijn medestudenten genoemd werd, naar Benelen voor het zogenaamde noviciaat en philosophie. Aan het eind van het jaar werd dit overgeplaatst naar Engeland. De studenten gingen 16 december 1935 op vakan¬tie en moesten zich op 3 januari 1936 melden in 'Ore Place' te Hastings, Engeland. Tot 7 januari was omgang met de theologan¬ten nog geoorloofd en werden twee vrije wandelingen toegestaan om de stad Hastings te bezichtigen. Daarna trad het reglement in werking en werd het noviciaatsleven als geheel afgescheiden van de theologie afdeling. Toch bleef het nog behelpen tot 10 januari. Op die datum kwamen de koffers aan en konden de kamers worden inge¬richt. Pater Jos Mulders werd benoemd tot overste ad interim.

Aan het eind van de philos¬op¬hie op 28 juni 1937 werd Fons lid van de S.M.A. door het afleggen van zijn eerste tijdelij¬ke eed. Toen hij in 1939 voor zomerva¬kantie naar Nederland kwam, had hij de lagere wijdingen reeds ontvangen. Alfons Hakens was een goed student en had volgens het oordeel van de staf een scherp verstand en een gezond oordeel, kortom aanleg voor studie. Tijdens deze vakantie brak de wereldoorlog uit, zodat hij en zijn medestudenten niet konden terugkeren naar Enge¬land. Vervangende ruimte werd gevonden te Aalbeek in een voormalig retraite¬huis van de paters Jezuïe¬ten. Hier begon hij op 4 november 1939 zijn derde jaar theologie.

Gestorven.

Maar hij voelde zich niet goed, hoewel de huisarts geen reden zag voor hem om zijn studies te onderbreken. Op 23 november bracht hij een bezoek aan de specialist Dr. Crobach, die Alphons onmiddellijk liet opnemen in het St. Josephzie¬kenhuis te Heerlen. Twee dagen later in een gesprek met overste J. Boumans en pater J. Hassing liet Dr. Crobach weten dat de situatie van de patiënt hopeloos was: zijn tumor was zo ver¬spreid dat genezing onmogelijk leek. De zieke zag zelf de ernst van de situatie op dat moment niet in en bleef nog lang optimistisch en levenslustig. Doch zijn toestand verer¬gerde. Midden januari 1940 heeft pater Frits Bollen hem de ziekenzal¬ving toegediend. Fons legde zich er bij neer:
"Ik geef God mijn leven uit dank voor wat Hij voor mij heeft gedaan: vooral op dezen dag van St. Jozef, door de handen van Maria, wier slaaf ik ben."
Dit waren zijn eigen woorden, die hij kort voor zijn dood sprak tot pater Bollen, die bij hem was.

Alphons Hakens stie¬rf, ten gevolge van 'inwendige gezwellen', op woensdag 24 januari 1940, 's nachts om twin¬tig minuten voor één, 24 jaar oud.

Op zaterdag 27 januari 1940 is hij, op verzoek van zijn ou¬ders, begraven in hun woonplaats te Spekholzerheide. Ook staf en theologanten van het seminarie te Aalbeek waren bij deze plechtige uitvaartdienst aanwezig.

Bronnen:

- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- Th. Blom in 'Onze Krant' nr. 43, maart 1980