Imprimer

Société des Missions Africaines – Province de Hollande

Van Hout Wim né le 17 mai 1914 à St Michielsgeste
dans le diocèse de s-Hertogenbosch, Hollande
membre de la SMA le 15 juillet 1934
prêtre le 18 décembre 1937
décédé le 26 février 1963

1938-1940 Rome, doctorat en philosophie

1940-1963 Aalbeek, professeur de philosophie
1946-1952 conseiller provincial
1963 Aalbeek, directeur spirituel

décédé à Aalbeek, Hollande, le 26 février 1963,
à l’âge de 49 ans


Le père Wim van HOUT (1914 - 1963)

le 26 février 1963, à Aalbeek (Hollande), retour à Dieu du père Wim van Hout, à l'âge de 49 ans.

Wim van Hout naquit à Saint-Michielsgestel (Hollande), dans le diocèse de Bois-le Duc en 1941. Il fit le serment en 1934, et fut ordonné prêtre en décembre 1937. Envoyé à Rome en 1938, le père van Hout en revenait docteur en philosophie en 1940. Alors, pendant près de 20 ans, il assurera les cours de philosophie à Aalbeek. De 1946 à 1952, il sera membre du conseil provincial. Effacé, mais toujours heureux et souriant malgré la souffrance, il communiquait la joie autour de lui.

Il a écrit dans ses notes son programme de vie: "Demander à Dieu de tirer mon attention toujours à son amour pour moi."

Il mourut subitement alors qu'il venait de célébrer ses noces d'argent sacerdotales et d'être nommé directeur spirituel au grand séminaire.


Pater Wim van HOUT (1914 - 1963)

Afkomst.

Wilhelmus Johannes van Hout, zoon van Hendricus van Hout en Helena Broers (pastoor Lubbers van St. Michielsgestel in Extractum e Registro Baptis¬mali dd. 16.05.1934 schrijft 'Broe¬ren'), werd geboren te St. Michielsgestel op 17 mei 1914 en daags erna gedoopt. Wim had twee broers en twee zussen. Zijn twee jaar oudere broer Antoon is op dezelfde dag, samen met Wim, pries¬ter gewijd.

Opleiding.

In 1926 huurde de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën de heer¬lijkheid 'Nieuw-Herlaer' te St. Michielsgestel van de oosten¬rijkse zust¬ers 'Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid' en opende hierin de eerste twee jaren van hun missionarisoplei¬ding. Dit was practisch 'naast de deur' voor Wim van Hout, die zich in september 1926 bij de opening van het nieuwe school¬jaar als student liet inschrijven. Een jaar later volgde zijn oudere broer Antoon, die toen al twee jaar lyceum in Den Bosch gedaan had. De hele verdere studietijd zijn ze samen opgetrok¬ken: van 1928 tot 1932 in het missiehuis te Cadier en Keer, van 1932 tot 1934 voor de philosophie te Bemelen en daarna van 1934 tot 1938 voor de theologie te Hastings in Engeland. Op 15 juli 1934 werden ze lid van de Sociëteit en op 18 december 1937 zijn ze te Hastings door Mgr. Amigo priester gewijd. De gebroeders van Hout waren goede studenten. Het eindoordeel over Wim voor de aflegging van de eed luidde dan ook:
"Gods¬vrucht: goed. Karakter: goed. Gedrag: goed. Begaafd¬heid: zeer goed".
Daarna volgde de aantekening: was zieke¬nverpleger, waarmee vermoedelijk bedoeld werd, dat hij verantwoordelijk was voor de zieke studenten, dat ze eten kregen, etc. Voor zijn pries¬te¬r¬wijding moest dispensatie aangevraagd worden omdat hij, volgens de kerkrechtelijke normen, nog bijna 5 maand te jong was om gewijd te mogen worden.

Missionaris.

Na beëindiging van de studies in Hastings werd de helft van de klas benoemd voor Afrika als leraar aan het kleinseminarie te Amisano in de Goudkust. Doch Wim werd naar Rome gestuurd om aan het "Angelic¬um" philo¬sophie te gaan studeren. In het moe¬derhuis van de Sociëteit te Rome, aan de Via dei Gracchi 330, ontmoette hij zijn collega's Frits van Trigt, Toon v.d. Weij¬den en Harrie Rothoff, die daar eveneens studeerden. Op 21 mei 1940 is Wim (vroegtijdig?) afgestudeerd:
"Doctoratus 'cum laude' in Philosophia super materiam: 'Aristotle's doctrine of the active Intellect and its interpretation by St. Thomas Aquinas' ".
Inmiddels was de oorlog in Nederland uitgebroken en dit be¬moeilijkte zijn terugkeer. Na het afstuderen is Wim met Harrie Rothoff vertrokken naar Lyon. Wim is daarna doorgereisd naar Clermont-Ferrand. Na bijna drie maanden kregen ze telefonisch toe-stemming van de consul om de volgende dag met de bus te kunnen vertrekken naar Breda, waar ze midden augustus aankwa¬men.

Wim werd benoemd om in Aalbeek aan het S.M.A. seminarie philo¬sophie te gaan doceren. Zeer nauwgezet en toegewijd heeft hij dat jaren gedaan. Met zachte stem, doch vastberaden en volhar¬dend, poneerde hij zijn stellingen en ook bij de halfjaar¬lijkse examens was hieraan niet te ontkomen. Wist een student geen antwoord op een vraag, dan ging Wim, als examinator, over op iets heel anders, doch binnen de kortste keren was hij, via een andere benadering, terug bij de oorspronkelijke vraag. Intussen bleef hij bemoedigend, goedmoedig, glimlachen volgens zijn eigen gezegde: 'Keep smiling'. Hij deed het!

In 1946 wenste de Provincie een fris beleid en verjonging van bestuur. De huizen ('domus formatae') kozen een van hun jong¬ste priesters als hun afgevaardigde naar de Provinciale Verga¬dering. Zo mocht Wim van Hout de communiteit van Aal¬beek vertegenwoordigen. Hij werd meteen in het bestuur gekozen. Ook zou hij een belangrijke rol spelen in de studiekommissie van de provincie.

Wim leidde een zeer regelmatig, rustig, blij en opgeruimd leven en maakte, in retrospect, een oudere indruk dan hij in feite was. Hij leek nogal bezorgd te zijn over zijn gezondheid en, achteraf gezien, niet zonder reden.

In 1962 werd hij benoemd tot geestelijke leider van de studen¬ten en vierde aan het eind van dat jaar zijn zilveren pries¬terjubileum te Aalbeek. Enkele weken erna hebben hij en nog een aantal klasgenoten het jubileum van hun wijding herdacht met een lekker etentje.

Overleden.

Op 26 februari 1963 kwam plotseling het einde. Het was bekend dat Wim een hartkwaal had, doch hij hield zich stipt aan het doktersadvies en de voorgeschreven leefregel. 's Morgens rond 10 uur meldde hij zich bij de overste: hij zou vrienden gaan bezoeken in Valkenburg. Niemand nam er notitie van dat Wim 's mid¬dags niet aan tafel was. In de late namiddag begon zijn overbuur¬man, pater Dries Bruinsma, zich vragen te stellen en ging eens kijken. Hij trof Wim dood aan op zijn kamer: Wim was niet weg geweest. Hij moet 's morgens tussen 10 en 11 uur aan een hartin¬farct overleden zijn. Hij was slechts 48 jaar oud. Op zaterdag 2 maart is hij, na het officie van de doden in het seminarie te Aalbeek en een gezongen uitvaar¬tdienst in de kapel van het missiehuis te Cadier en Keer, begraven op het kerkhof van het missie¬huis.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 26.02.1963.
- J. v.d. Kooij in Afrika Ontwaakt 1963, pg. 46.
- J. ter Linden in 'Onze Krant' 1963.