Imprimer

Société des Missions Africaines – Province de Hollande

 mays  Le Père Jan MAYS
né le 8 septembre 1907 à Maastricht
dans le diocèse de Roermond
membre de la SMA le 30 juillet 1931
prêtre le 22 décembre 1934
décédé le 20 décembre 1961
 

1935-1946 missionnaire en Gold Coast
Kumasi, Obuasi, Dunkwa, Sefwi-Asafo
1946-1948 Bemelen, administration
1948-1961 Oosterbeek, administration

décédé à Oosterbeek, Hollande, le 20 décembre 1961,
à l’âge de 54 ans

(biographie en hollandais à la suite)

Le père Jan MAYS (1907 - 1961)

A Oosterbeek (Hollande), le 20 décembre 1961, retour à Dieu du père Jan Mays, à l'âge de 54 ans.

Jean Mays naquit à Maastricht, dans le diocèse de Roermond, en 1907. Après avoir commencé ses études aux collèges de Sittard et de Maastricht, il entra à Keer. Il continua ses études à Chanly, puis Hastings. Il fit le serment en 1931 et fut ordonné prêtre en décembre 1934.

En 1935, le père Mays partait pour le vicariat de Kumasi, au Ghana. Il exerça le ministère à Obuasi et Kumasi. En 1940, après une attaque sérieuse de fièvre bilieuse, le père Pays alla se reposer à Elmina. Sa santé rétablie, il fut attaché à la station d'Asafo, dans le vicariat de Cape-Coast. Il se montra partout un grand travailleur et un bon confrère.

Après la guerre, en 1946, le père Mays revint définitivement en Europe et fut nommé à l'administration de la procure provinciale à Oosterbeek. Il y mourut d'une hémorragie cérébrale et fut inhumé au cimetière de Keer.


Pater Jean MAYS (1907 - 1961)

Afkomst.

Joannes Ludovicus Simon Mays, zoon van Joseph Mays en Anna Jeur¬issen, werd geboren te Maastricht op 8 september 1907. Het gezin had zes kinderen, vijf jongens en een meisje. Een van de jongens overleed een week na de geboorte. Johannes werd later gewoonlijk Sjeng genoemd, ofschoon hijzelf altijd tekende als Jean. Een andere broer, Simon geheten, werd even¬eens pries¬ter en werkte als missionaris in Brazilie. De familie woonde op Bonnefan¬ten¬straat 40. Vader werkte op de zinkwit¬fabriek.

Opleiding.

Jean ging na de lagere school naar het bisschoppelijk college St. Joseph te Sittard (1921 - 1923) en daarna deed hij het 2de en 3de jaar gymnasium te Maastricht (1923 - 1925).
In 1925 kwam hij naar het missie-college te Cadier en Keer.
Jean studeerde philosophie te Chanly in België (1929 - 1931) en werd daar lid van de Sociëteit op 30 juli 1931. Daarna ging hij naar Hastings in Engeland, waar hij theologie studeerde van 1931 tot 1935. Op 22 december 1934 werd hij in het semina¬rie 'Ore Place' door Mgr. Amigo priester gewijd..

Missionaris.

Op 30 november 1935 vertrok hij naar Afrika naar het vicariaat van Kumasi. Na een verblijf van enkele maanden op de missie van de stad Kumasi voor acclimatisatie en taalstudie, werd hij benoemd voor het mijnstadje Obuasi als assistent van pater Theo Cup. Pater Jean Mays had als buitenstatie-pater de zorg voor het uitgestrekte Adansi district. Na twee jaar ging zijn overste op vakantie en werd vervangen door pater Jan van den Hout. Vier jaar lang heeft pater Mays daar rondgetrokken van dorp naar dorp, van de ene buitenstatie naar de andere, daar¬bij genietend van God's mooie natuur en van zijn omgang met de mensen. Hij had gevoel voor humor en gezonde zelfspot en was daarbij joviaal in de omgang en beminnelijk.

Toen het zo ongeveer tijd werd om op vakantie te gaan, brak de oorlog uit. En juist rond die tijd werd Jean Mays zeer ernstig ziek. Hij kreeg zwartwaterkoorts en men vreesde voor zijn leven. Terugkeer naar Europa was onmogelijk. Daarom werd hij in mei 1940 naar de kust gestuurd en is een jaar lang op de missie van Elmina geweest bij pastoor Frans Vermulst. Daarna ging hij terug naar de stad Kumasi.

In mei 1942 werd hij benoemd voor de parochie Dunkwa bij pastoor Wout Samuels. In augustus 1943 werd hij overgeplaatst naar Asafo en belast met dit uitgebreid Sehwi district in het verst verwijderde noord-west district van het vicariaat, gelegen langs de grens met de Ivoorkust. Gedurende de laatste jaren van de oorlog hebben Jean Mays en zijn klas¬genoot Huub Somers daar samen gewerkt in deze verre uithoek van het vica-riaat, met een minimum aan con¬tacten van buiten hun district.

Zodra het scheepsverkeer na de oorlog weer enigszins op gang kwam, ging pater Mays, in februari 1946 als een van de eer¬sten, op vakantie naar Europa. Dit was tevens het einde van zijn missionaire loopbaan in Afrika.

Na zijn vakantie werd hij door het nieuwe provinciale bestuur benoemd voor het missiehuis te Bemelen als medewerker van de administratieve staf voor de fondswerving en propaganda. Toen hij van hieruit op 5 december 1947 als Sinterklaas in het missiehuis te Cadier en Keer verscheen, herkende nauwelijks iemand hem.

In 1948 werd Bemelen als S.M.A. huis opgeheven en vertrok pater Mays met de hele administratieve staf naar Huize Tafel¬berg te Oosterbeek. Vijftien jaar lang heeft hij zich ingezet voor dit noodzakelijk administratief werk voor propaganda en fondswerving. Ook buiten zijn werk was Sjeng Mays levendig aanwezig, in en buiten de communiteit.

Gestorven.

Doch onverwachts moest de Sociëteit deze energieke en hardwer¬kende, goede confrater missen. In de week voor kerstmis klopte hij 's-avonds laat bij de overste aan de deur. Hij klaagde over vreselijke hoofdpijn. De dokter consta¬teerde een bloed¬uitstorting in de hersenen. Uit voorzorg heeft men hem toen bediend. In de vroege ochtenduren van 20 december 1961 is hij stil heengegaan, slechts 54 jaar oud.
Als eerste is hij op 23 december 1961 begraven op het nieuw- aangelegde kerkhof bij het missiehuis te Cadier en Keer.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 20.12.1961
- J. v.d. Kooij in 'Afrika Ontwaakt' jgr. 1962, pg. 7
- J. ter Linden in 'Onze Krant', jrg. 1962.