Imprimer

Société des Missions Africaines – Province de Hollande

beriere a 

Le Frère Augustin BERIÈRE

né le 21 janvier 1890 à Maastricht
dans le diocèse de Roermond, Hollande
membre de la SMA le 13 octobre 1913
serment perpétuel le 15 octobre 1919
décédé le 28 décembre 1958 
Frère Augustin Berière

 1913-1920 La Croix-Valmer
1920-1935 missionnaire au Dahomey, plantation de Topo
1935-1936 La Croix-Valmer
1936-1948 Bemelen
1948-1958 Aalbeek décédé à Aalbeek, Hollande, 
le 28 décembre 1958, à l’âge de 68 ans

(biographie en hollandais à la suite)

Le frère Augustin BERIERE (1890 - 1958)

A Aalbeek (Hollande), le 28 décembre 1958, retour à Dieu du cher frère Augustin Berière, à l'âge de 68 ans.

Augustin Berière naquit à Maastricht, dans le diocèse de Roermond, en Hollande, en 1890. Il fit le serment en 1913. Après six années passées à La Croix au service des pères au repos, le frère Augustin fut nommé au vicariat de la Côte du Bénin. Il va y travailler jusqu'en 1935.

En 1927, faisant escale à Grand-Bassam, en Côte-d'Ivoire, pour y rencontrer son frère, le frère Matthieu Berière, il apprend, à sa plus grande stupéfaction, qu'il est mort.

Nommé à Bemelen en 1936, le frère Augustin passe à Aalbeek, au grand séminaire, en 1948.


Broeder Augustin BERIERE (1890 - 1958)

Afkomst.

Augustin Berière (ook wel geschreven als Berrière) werd gebo¬ren te Maastricht op 21 januari 1890 als zoon van Pierre Jos. Berière en Anna Hubertina Kist. Zijn oudere broer Mathieu, geboren in 1877 was eveneens lid van de Sociëteit.
In latere jaren had frère Augustin als vakantieadres dat van zijn zus: wed. Linkens-Berière, Meerssenerweg 233, Maastricht.

Opleiding.

Augustin trad in bij de Sociëteit te Nantes, Frankrijk, in 1909. Daarna maakte hij zijn noviciaat te Chanly in België van 1911 tot 1913. Hij legde zijn eerste eed af op 15.10.1913.

Missionaris.

Na de eedaflegging werd broeder Augustin benoemd voor het S.M.A. huis te La Croix - Valmer in Zuid Frankrijk: een rust¬huis aan de Middellandse zee voor zieke en oudere paters en broeders, vooral ook voor missionarissen op vakantie.

In 1920 volgde zijn benoeming voor Afrika. In Nigeria heeft hij gewerkt van 1920 tot 1935 in de missieplantages van Tocpo. In maart 1927 ging hij op vakantie naar Nederland en bezocht onderweg zijn broer Mathieu te Moossou in de Ivoor¬kust, die hij daar ziek aantrof. Hij zou hem niet meer terug zien. Eind juli is zijn broer, op weg naar Nederland, in Dakar gestorven op 31.07.¬1927. Hij is daar ook begraven.

Na terugkeer in 1935, verbleef frère Augustin van 21 juli 1935 tot april 1936 in het rust- en hersteloord van de Sociëteit te La C¬roix - Valmer.

Tuinman.

In april 1936 werd broeder Augustin benoemd voor het missie¬huis te Bemelen. In 1948 werd hij benoemd voor het missie-seminarie te Aalbeek, waar hij belast werd met de tuin. In alle eenvoud, maar met diepe plichtsbe¬trachting heeft hij altijd dienstbaar willen zijn aan de Sociëteit, ofschoon 'frère-ke', zoals hij daar dikwijls ge¬noemd, vaak geplaagd en voor de gek gehouden werd. Ook de behandeling door de overheid liet wel eens te wensen over: ondanks hard werken, doch zonder onkosten te mogen maken voor mest of kunstmest, kon ook 'ons frère-ke' niet altijd het gewenste resultaat afleveren.

Gestorven.

Sinds een ernstige operatie in 1956 moest hij het rustig aan doen, zich niet bewust van zijn ernstige longaandoening. Op 28 december 1958 is hij vrij onverwachts te Aalbeek op 68-jarige leeftijd overleden. Op 2 januari 1959 is hij begraven te Cadier en Keer in de grafkelder bij de grot.

Bronnen:
Zie ook: Mathieu Berière 31.07.1927.
- Archief Ne¬derl. Provin¬cie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africanes 28.12.1958
- J. v.d. Kooij in 'Afrika Ontwaakt' 1959, pg. 33.