Imprimer

Société des Missions Africaines - Province de Hollande

né le 27 mai 1904 à Berkel-Enscgot
dans le diocèse de 's-Hertogenbosch, Hollande
membre de la SMA le 2 février 1929
serment perpétuel le 2 février 1935
décédé le 11 octobre 1954

1931-1935 Blitterswijck, propagandiste et économe
1935-1948 Bemelen, administration
1948-1954 Oosterbeek, propagandiste

décédé à Arnhem, Hollande, le 11 octobre 1954
à l’âge de 50 ans


Le frère Martin KUIJPERS (1904 - 1954)

A Arnhem (Hollande), à l'hôpital, le 11 octobre 1954, retour à Dieu du cher frère Martin Kuijpers, à l'âge de 50 ans.

Martin Kuijpers était né en 1904, dans le diocèse de Bois-le-Duc, en Hollande. En 1926, quittant le bureau où il était employé, il entrait aux Missions Africaines pour devenir frère missionnaire. Il faisait le serment en 1929. En 1931 il était nommé économe du noviciat des frères à Blitterswijk. En 1943, il passait à Bemelen, puis en 1948 à Oosterbeek, où il s'occupa de la propagande, films et vente d'almanachs.

Dans ses différents postes, il se montra dévoué et travailleur. Le 6 octobre 1954, il arrivait à Oosterbeek pour régler les affaires de sa tournée. Il était si fort enrhumé que le père provincial envoya le brave frère au lit et appela le médecin. Ce dernier crut à une grippe ordinaire. Deux jours plus tard, le frère devait être hospitalisé à Arnhem pour une pneumonie purulente.

Souffrant déjà d'asthme, le frère Martin ne put supporter la maladie et mourut le 11 octobre 1954.


Broeder Martin KUIJPERS (1904 - 1954)

Afkomst.

Marinus Kuijpers werd geboren te Berkel-Enschot op 27 mei 1904. Verder is weinig over zijn afkomst bekend. Hij had geen broers of zusters. Zijn achternaam is volgens doopregister en andere officiële stukken Kuipers, doch hijzelf bezigde bij aanvrage voor aanname in het broederhuis te Blitterswijck de schrijfwijze Kuijp¬ers, welke nadien altijd binnen de Sociëteit gebruikt werd.

Opleiding.

Martin heeft de lagere school in Berkel-Enschot doorlopen. Volgens aantekeningen in het noviciaat heeft hij een land- en tuinbouwdiploma gehaald. Hij werkte, in elk geval bij de boerenbond.
Met aanbeveling van zijn pastoor is hij op 1 september 1926 naar Blitterswijck gegaan om missiebroeder te worden. Op 2 februari 1927 kreeg hij de toog aan, koos Martinus als zijn kloosternaam, en begon het noviciaat. Op 2 februari 1929 legde hij zijn eerste eed af voor twee jaar, hernieuwd in 1931 voor vier jaar.
Zijn overste R. van Ooijen rapporteerde:
"C'est un Frère pieux, intelligent, ayant un jugement droit. Il est conscientieux, il a beaucoup d'ordre dans ses affairs, en un mot, c'est un Frère tout à fait comme il faut. Le seul défaut qu'on pourrait trouver en lui, c'est une certaine 'importance' ".
Op 2 februa¬ri 1935 heeft hij, volgens de toentertijd gangbare en voorgeschreven procedure, de eed voor het leven afgelegd. Ook toen sprak het rapport over een meer dan gemiddelde intel¬ligentie ('intelligence: plus que moyenne').

Missionaris.

Zijn missionair werkterrein zou in Nederland liggen. Verschil¬lende broeders gingen na hun eerste eedaflegging naar Afri¬ka, doch Martin bleef in Blitterswijck om te assisteren in de huishoudelijke dienst, inkoop etc. Doch spoedig ging hij ook de weg op als propagandist voor de Sociëteit. In 1935 verhuis¬de hij mee van Blitterswijck naar Bemelen en had daar een belangrijke rol in de administratie van de tijdschriften 'Afrikaansch missieklokje' en 'Stemmen uit Lourdes'.

Bij de sluiting van Bemelen ging hij mee naar Huize 'Tafel¬berg' in Oosterbeek. Nu was hij bijna dagelijks de weg op als propa¬gandist, met name in Brabant. In februari 1954 vierde hij in Huize Tafelberg zijn zilveren broederjubileum. Pater J.v.d. Kooij schreef toen (en zou dit binnen een jaar herhalen!):
"Als 21-jarige jongeman was hij van zijn kantoorkruk aan de boerenbond afgestapt en had hij zich gemeld om als broeder-missionarais bij ons zijn intrede te doen. .... In werkelijkheid heeft hij de ene kantoorkruk verwisseld voor de andere.
Vijf en twintig jaar heeft hij cijfers verteerd, altijd maar cijfers, cijfers, cijfers, met er tussendoor wat propagandawerk, filmbeurten, het innen van kwitanties, de verkoop van almanakken, het plaatsen van missiebusjes en tijdschriften".

Gestorven.

Op woensdag 6 oktober 1954 kwam hij van zijn propagandawerk terug naar Oosterbeek. Hij was lusteloos en zwaar verkouden. Na een paar dagen liet de huisarts hem opnemen in het zieken¬huis. Hij was reeds sinds een aantal jaren een zware asthma-patiënt. In de nacht van zondag op maandag, 11 oktober 1954, is hij in het St. Elisabeth Gasthuis in Arnhem aan een puru¬lente pneumonia gestorven, 50 jaar oud.

Op 14 oktober d.a.v. is broeder Martin Kuijpers begraven op het St. Bernulphus kerkhof van de parochie Oosterbeek, waar hij ligt temidden van zes andere S.M.A. collega's.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 11.10.1954
- J. van der Kooij in 'Afrika Ontwaakt' 1954, pg. 54 en 200.