Imprimer


Société des Missions Africaines – Province de Hollande

VUGTS Harrie né le 1er octobre 1904 à Tilburg
dans le diocèse de 's-Hertogenbosch Hollande
membre de la SMA le 29 juillet 1926
prêtre le 1er janvier 1930
décédé le 6 novembre 1936

1930-1932 missionnaire en Côte de l’Or
Elmina, Saltpond, Dunkwa
1933-1934 Keer, professeur d’anglais
1935-1936 Blitterswijck et Bemelen, malade

décédé à Tilburg, Hollande, le 6 novembre 1936,
à l’âge de 32 ans


Père Harrie VUGTS (1904 - 1936)

A Tilburg (Hollande), le 6 novembre 1936, retour à Dieu du père Harrie Vugts, à l'âge de 32 ans.

Harrie Vugts naquit à Tilburg, en Hollande, dans le diocèse de Bois-le-Duc, en 1904. Il fit ses études à Keer, Chanly, Bemelen et Hastings, fit le serment en 1926 et fut ordonné prêtre en 1930.

Nommé en Côte-d'Ivoire, sa santé ne lui permit qu'un séjour de deux ans. En 1933, il était nommé professeur à Keer. Nommé ensuite directeur spirituel des frères à Bemelen, il se retira dans sa famille, où Dieu le rappela à Lui.


Pater Harry VUGTS (1904 - 1936)

Afkomst.

Henricus Josephus Vugts, zoon van Gijsbertus Vugts en Henrica Janssen, werd op de 1ste oktober 1904 te Tilburg geboren. Harry woonde met zijn ouders, broers en zussen aan de Breda¬seweg 63 in de St. Annaparochie te Tilburg. We hebben geen verdere gegevens over zijn familie omstandigheden.

Opleiding.

Na de lagere school ging hij naar Cadier en Keer in 1917, doch moest na enkele maanden wegens gezondheid zijn studies onder¬breken. Een jaar later begon hij opnieuw en kon toen zijn studies afmaken. In 1924 ging hij naar Chanly in België voor de philosophie en in 1926 naar Bemelen voor de theologie. In 1929 ging hij voor zijn 4de jaar theologie naar Hastings in Engeland. Hij en zijn klasgenoten waren de eerste S.M.A. leden die in dit voormalig seminarie van de paters Jezuïeten pries¬ter gewijd zijn. Dit geschiedde op 1 januari 1930 door Mgr. Peter Amigo, bisschop van Southwark.

Missionaris.

Op 15 oktober 1930 vertrok Harry Vugts uit Marseille naar de Goudkust (Ghana) waar hij eind oktober aankwam. De eerste maanden verbleef hij te Elmina om onder leiding van pater Jan van Heesewijk te acclimatiseren en de inlandse taal te leren. Daarna werd hij benoemd voor het grote district van Saltpond bij waarnemend pastoor Huub Lehaen, die tijdelijk overgenomen had van pastoor Antoine Acker, die als missie-afgevaardigde deel nam aan de S.M.A. algemene verga¬de¬ring, in combinatie met zijn vakantie in Europa

In okto¬ber 1932 werd Harry be¬noemd voor Dunkwa als assis¬tent van pater James Fisher en ter vervanging van pater A. Til¬lie, die ziek naar Nederland was teruggekeerd. Doch ook zijn ver¬blijf in Dunkwa zou niet lang zijn. Reeds op 2 december 1932 moest hij, eveneens wegens ziekte, naar Nederland terugkeren.

Na enkele maanden van rust werd hij tijdelijk rector in een zusterklooster. Op eigen verzoek werd hij daarna weer in Soci¬ëteits¬verband te werk gesteld en benoemd voor het seminarie te Cadier en Keer om daar engels te geven. Twee jaar heeft hij dat volgehouden. Toen werd hem ook dit teveel. Hij moest lichter werk gaan doen en werd benoemd voor Blitters¬wijck om te assis¬teren bij de opleiding van de broeders. Met de verkoop van Blitterswijck eind 1935 en de verhuizing van de broeders en de druk¬kerij naar Bemelen, verhuisde Harry Vugts mee daar naar toe. Maar na enkele maanden werd hem gevraagd Bemelen te verlaten. Zijn stellingname t.o.v. het gevoerde beleid door de overste met betrekking tot de broeders, alsook zijn medeonder¬tekening van Harry Rothoffs' klachten met betrekking tot het gevoerde beleid, werden niet ge¬waardeerd. Hij zocht zijn onder-komen bij zijn familie in Tilburg, waar hij al snel bedlegerig werd. Daar werd hij met de liefderijk¬ste zorgen omgeven, met name door een van zijn zussen.

Gestorven.

Lange tijd tastte men in het ongewisse omtrent zijn kwa¬al. ¬Op 27 oktober kreeg hij een hevige bloedspuwing. De laat¬ste sacramenten werden hem toegediend. Enkele dagen later kreeg hij opnieuw een bloedspuwing. Hij werd opgenomen in het zie¬kenhuis, doch het mocht niet baten. Na een week, op vrijdag¬morgen 6 november 1936 rond tien uur overleed hij, kalm en zacht, in het bijzijn van zijn naaste familie. Hij was juist 32 jaar oud.

De plechtige uitvaart, waarbij acht confraters aanwezig waren, vond plaats te Tilburg, op maandag 9 november 1936.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 06.11.1936.
- H. Rothoff in Afrikaansch Missieklokje 1936, pg. 258ff.
- Th. Blom in 'Onze Krant' nr. 40, juni 1979.